مدل 34000 منابع انسانی (جایزه استاندارد 34000)

گروه مولفان:
آرین قلی پور (نویسنده) | ندا محمداسماعیلی (نویسنده) | افشین دبیری (نویسنده)

ناشر:
موسسه کتاب مهربان نشر

درباره کتاب:
مدل 34000 منابع انسانی (جایزه استاندارد 34000) عنوان کتابی است از آرین قلی پور که در 199 صفحه و توسط انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نیروی انسانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از آرین قلی پور، کتاب‌های مدیریت منابع انسانی(سمت)، جامعه شناسی سازمانها(سمت)، مدیریت ریسک منابع انسانی(موسسه کتاب مهربان نشر)، مدیریت رفتار سازمانی(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.