مدل 34000 منابع انسانی (جایزه استاندارد 34000)

گروه مولفان:
آرین قلی پور (نویسنده) | ندا محمداسماعیلی (نویسنده) | افشین دبیری (نویسنده)

ناشر:
موسسه کتاب مهربان نشر

درباره کتاب:
مدل 34000 منابع انسانی (جایزه استاندارد 34000) عنوان کتابی است از آرین قلی پور که در 199 صفحه و توسط انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نیروی انسانی است. از آرین قلی پور، کتاب‌های مدیریت منابع انسانی(سمت)، جامعه شناسی سازمانها(سمت)، مدیریت ریسک منابع انسانی(موسسه کتاب مهربان نشر)، مدیریت رفتار سازمانی(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.