چاه نگاری پیشرفته (رشته های مهندسی نفت، اکتشاف، بهره برداری، حفاری و مخازن هیدروکربوری)

مولف:
محمدکمال قاسم العسکری (نویسنده)

ناشر:
ستایش

درباره کتاب:
چاه نگاری پیشرفته (رشته های مهندسی نفت، اکتشاف، بهره برداری، حفاری و مخازن هیدروکربوری) عنوان کتابی است از محمدکمال قاسم العسکری که در 396 صفحه و توسط انتشارات ستایش در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب چاه های نفت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدکمال قاسم العسکری، کتاب‌های اصول ژئوفیزیک اکتشافی(آییژ)، زمین شناسی نفت پیشرفته و سازندهای نفت دار ایران(آییژ)، اصول مدل سازی زمین آماری جریان سیال ها در محیط های متخلخل(ستایش)، اصول ژئوفیزیک مخازن(آییژ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,800 تومــان