موج آزمون هندسه تحلیلی و پایه (قابل استفاده برای دانش آموزان سال چهارم دبیرستان و داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه ها)

گروه مولفان:
امیر هویدی (نویسنده) | حسن محمد بیگی (نویسنده)

ناشر:
الگو

درباره کتاب:
موج آزمون هندسه تحلیلی و پایه (قابل استفاده برای دانش آموزان سال چهارم دبیرستان و داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه ها) عنوان کتابی است از امیر هویدی که در 336 صفحه و توسط انتشارات الگو در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از امیر هویدی، کتاب‌های کاربرگ هندسه (2)(مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه)، هندسه 2(مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.