چکیده عربی [مجموعه کتاب های چکیده]

مولف:
مهدی شرفی (نویسنده)

ناشر:
تخته سیاه

درباره کتاب:
چکیده عربی [مجموعه کتاب های چکیده] عنوان کتابی است از مهدی شرفی که توسط انتشارات تخته سیاه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان عربی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی شرفی، کتاب‌های دریاچه کلاغ(روشنگران و مطالعات زنان)، واژه نامه عربی کنکور(تخته سیاه)، عربی جامع(تخته سیاه)، تجزیه و ترکیب عربی(تخته سیاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.