حسابان (سال سوم رشته ریاضی ویژه دانش آموزان ممتاز)

گروه مولفان:
حسین شفیع زاده (نویسنده) | حمیدرضا کریمی (نویسنده) | علی یوسفی (نویسنده)

ناشر:
خوشخوان

درباره کتاب:
حسابان (سال سوم رشته ریاضی ویژه دانش آموزان ممتاز) عنوان کتابی است از حسین شفیع زاده که در 434 صفحه و توسط انتشارات خوشخوان در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حسابان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین شفیع زاده، کتاب‌های حساب دیفرانسیل و انتگرال(خوشخوان)، ریاضیات پایه(خوشخوان)، حسابان ویژه دانش آموزان ممتاز سال سوم رشته ریاضی(خوشخوان)، حساب دیفرانسیل و انتگرال و علوم پایه مرتبط با آن ویژه ی دانش آموزان ممتاز رشته ی ریاضی(خوشخوان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.