هندسه پایه 1 و 2 [پرسش های چهارگزینه ای]

گروه مولفان:
خسرو کاک سوندی (نویسنده) | شهریار قبادی (نویسنده)

ناشر:
رمزینه

درباره کتاب:
هندسه پایه 1 و 2 [پرسش های چهارگزینه ای] عنوان کتابی است از شهریار قبادی که توسط انتشارات رمزینه در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از شهریار قبادی، کتاب‌های واژگان جامع ادبیات فارسی کنکور(رمزینه)، تاریخ ادبیات جامع کنکور(رمزینه)، املای جامع کنکور(رمزینه)، 24 روز با 24 آرایه ادبی کنکور(رمزینه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.