هندسه پایه 1 و 2 [پرسش های چهارگزینه ای]

گروه مولفان:
خسرو کاک سوندی (نویسنده) | شهریار قبادی (نویسنده)

ناشر:
رمزینه

درباره کتاب:
هندسه پایه 1 و 2 [پرسش های چهارگزینه ای] عنوان کتابی است از شهریار قبادی که توسط انتشارات رمزینه در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از شهریار قبادی، کتاب‌های واژگان جامع ادبیات فارسی کنکور(رمزینه)، تاریخ ادبیات جامع کنکور(رمزینه)، املای جامع کنکور(رمزینه)، 24 روز با 24 آرایه ادبی کنکور(رمزینه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.