فیزیک 2 و آزمایشگاه [کتاب کلاس]

گروه مولفان:
محمدرضا ونکاله (نویسنده) | شهریار قبادی (نویسنده)

ناشر:
رمزینه

درباره کتاب:
فیزیک 2 و آزمایشگاه [کتاب کلاس] عنوان کتابی است از شهریار قبادی که در 400 صفحه و توسط انتشارات رمزینه در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فیزیک است. از شهریار قبادی، کتاب‌های واژگان جامع ادبیات فارسی کنکور(رمزینه)، تاریخ ادبیات جامع کنکور(رمزینه)، املای جامع کنکور(رمزینه)، 24 روز با 24 آرایه ادبی کنکور(رمزینه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.