برنامه ریزی درسی با طعم فلفل (آموزش دقیق مفاهیم)

گروه مولفان:
علی فقه کریمی (نویسنده) | پیام حسنی (نویسنده) | صلاح الدین ابراهیمی (نویسنده) | آوات احمدزاده (نویسنده) | آرش علی آقا (نویسنده)

ناشر:
کوله پشتی

درباره کتاب:
برنامه ریزی درسی با طعم فلفل (آموزش دقیق مفاهیم) عنوان کتابی است از آرش علی آقا که توسط انتشارات کوله پشتی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاهها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.