40 آزمون زبان انگلیسی (زبان 3 و پیش دانشگاهی 1 و 2)[سری کتاب های جمع بندی گروه مولفین]

مولف:
سیف اله جلالی (نویسنده)

ناشر:
ایران باستان

درباره کتاب:
40 آزمون زبان انگلیسی (زبان 3 و پیش دانشگاهی 1 و 2) [سری کتاب های جمع بندی گروه مولفین] عنوان کتابی است از سیف اله جلالی که توسط انتشارات ایران باستان در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.