40 آزمون جامع شیمی (دوم، سوم و پیش دانشگاهی)[سری کتاب های جمع بندی]

گروه مولفان:
علی نوری زاده (نویسنده) | علیرضا اسماعیلی (نویسنده) | علی محمد آل بویه (نویسنده)

ناشر:
ایران باستان

درباره کتاب:
40 آزمون جامع شیمی (دوم، سوم و پیش دانشگاهی) [سری کتاب های جمع بندی] عنوان کتابی است از علیرضا اسماعیلی که در 228 صفحه و توسط انتشارات ایران باستان در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علیرضا اسماعیلی، کتاب‌های اصول و روش کاربردی اسکرام(صفار)، اصول و روش کاربردی اسکرام(صفار)، هنر دروازه بانی(انتشارات حتمی)، شیمی 3(ایران باستان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.