کتاب فرمول جامع حسابان [سری کتاب های فرمول جامع]

مولف:
مجید حدیدی (نویسنده)

ناشر:
ایران باستان

درباره کتاب:
کتاب فرمول جامع حسابان [سری کتاب های فرمول جامع] عنوان کتابی است از مجید حدیدی که توسط انتشارات ایران باستان در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حسابان است. از مجید حدیدی، کتاب‌های کتاب فرمول جامع ریاضیات (3)(ایران باستان)، ریاضیات 3 رشته ی تجربی(ایران باستان)، ریاضیات (3) رشته ی تجربی(ایران باستان)، کتاب فرمول جامع ریاضیات (2)(ایران باستان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.