آموزش درک مطلب و Cloze Test و مهارت های پاسخ به آن

گروه مولفان:
سعید میرتهامی (نویسنده) | سعید قاسمی (نویسنده)

ناشر:
ایران باستان

درباره کتاب:
آموزش درک مطلب و Cloze Test و مهارت های پاسخ به آن عنوان کتابی است از سعید قاسمی که در 312 صفحه و توسط انتشارات ایران باستان در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سعید قاسمی، کتاب‌های زبان انگلیسی پیش دانشگاهی (1و2)(ایران باستان)، کتابک دنیای حیوانات(کتابک)، ذهنیت ضد سرمایه داری(شورآفرین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.