آموزش درک مطلب و Cloze Test و مهارت های پاسخ به آن

گروه مولفان:
سعید میرتهامی (نویسنده) | سعید قاسمی (نویسنده)

ناشر:
ایران باستان

درباره کتاب:
آموزش درک مطلب و Cloze Test و مهارت های پاسخ به آن عنوان کتابی است از سعید قاسمی که در 312 صفحه و توسط انتشارات ایران باستان در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. از سعید قاسمی، کتاب‌های زبان انگلیسی پیش دانشگاهی (1و2)(ایران باستان)، کتابک دنیای حیوانات(کتابک)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.