ریاضیات 1 [سری کتاب های آموزش چند منظوره]

مولف:
مجید حدیدی (نویسنده)

ناشر:
ایران باستان

درباره کتاب:
ریاضیات 1 [سری کتاب های آموزش چند منظوره] عنوان کتابی است از مجید حدیدی که توسط انتشارات ایران باستان در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ریاضیات است. از مجید حدیدی، کتاب‌های کتاب فرمول جامع ریاضیات (3)(ایران باستان)، ریاضیات 3 رشته ی تجربی(ایران باستان)، ریاضیات (3) رشته ی تجربی(ایران باستان)، کتاب فرمول جامع ریاضیات (2)(ایران باستان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.