زبان انگلیسی پیش دانشگاهی 1 و 2 [سری کتاب های ایستگاه کار و امتحان]

گروه مولفان:
هومن عدلی (نویسنده) | اکرم نصیری (نویسنده) | آزاده سلیمانی (ویراستار)

ناشر:
ایران باستان

درباره کتاب:
زبان انگلیسی پیش دانشگاهی 1 و 2 [سری کتاب های ایستگاه کار و امتحان] عنوان کتابی است از هومن عدلی که در 150 صفحه و توسط انتشارات ایران باستان در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.