زبان انگلیسی 3 [سری کتاب های آموزش چند منظوره]

گروه مولفان:
سعید میرتهامی (نویسنده) | آزاده سلیمانی (ویراستار)

ناشر:
ایران باستان

درباره کتاب:
زبان انگلیسی 3 [سری کتاب های آموزش چند منظوره] عنوان کتابی است از سعید میرتهامی که در 212 صفحه و توسط انتشارات ایران باستان در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. از سعید میرتهامی، کتاب‌های زبان انگلیسی پیش دانشگاهی (1و2)(ایران باستان)، زبان انگلیسی (1)(ایران باستان)، زبان انگلیسی 2(ایران باستان)، زبان انگیسی 2(ایران باستان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.