زبان انگلیسی 3 [سری کتاب های آموزش چند منظوره]

گروه مولفان:
سعید میرتهامی (نویسنده) | آزاده سلیمانی (ویراستار)

ناشر:
ایران باستان

درباره کتاب:
زبان انگلیسی 3 [سری کتاب های آموزش چند منظوره] عنوان کتابی است از سعید میرتهامی که در 212 صفحه و توسط انتشارات ایران باستان در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سعید میرتهامی، کتاب‌های زبان انگلیسی پیش دانشگاهی (1و2)(ایران باستان)، زبان انگلیسی (1)(ایران باستان)، زبان انگلیسی 2(ایران باستان)، زبان انگیسی 2(ایران باستان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.