زبان انگلیسی جامع کنکور [سری کتاب های پرسش های 4 گزینه ای]

گروه مولفان:
مهرداد سلامی اسکویی (نویسنده) | آزاده سلیمانی (ویراستار)

ناشر:
ایران باستان

درباره کتاب:
زبان انگلیسی جامع کنکور [سری کتاب های پرسش های 4 گزینه ای] عنوان کتابی است از مهرداد سلامی اسکویی که در 296 صفحه و توسط انتشارات ایران باستان در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.