زبان انگیسی 2 [سری کتاب های ایستگاه کار و امتحان]

گروه مولفان:
سعید میرتهامی (نویسنده) | آزاده سلیمانی (نویسنده)

ناشر:
ایران باستان

درباره کتاب:
زبان انگیسی 2 [سری کتاب های ایستگاه کار و امتحان] عنوان کتابی است از آزاده سلیمانی که در 114 صفحه و توسط انتشارات ایران باستان در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. از آزاده سلیمانی، کتاب‌های زبان انگیسی (3)(ایران باستان)، زبان انگلیسی 2(ایران باستان)، زبان انگلیسی جامع کنکور(ایران باستان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.