زبان فارسی 3 [سری کتاب های آموزش چند منظوره]

گروه مولفان:
ابراهیم رضایی مقدم (نویسنده) | اسماعیل محمدزاده (نویسنده) | بهیاد صدیق پور (نویسنده) | مرتضی قشمی (نویسنده)

ناشر:
ایران باستان

درباره کتاب:
زبان فارسی 3 [سری کتاب های آموزش چند منظوره] عنوان کتابی است از مرتضی قشمی که توسط انتشارات ایران باستان در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.