زیست شناسی و آزمایشگاه 1 (سال دوم متوسطه)[سری کتاب های مرجع کنکور]

گروه مولفان:
سریر بلاغی (نویسنده) | محمود شریفیان (ویراستار) | محمود طاری (ویراستار)

ناشر:
ایران باستان

درباره کتاب:
زیست شناسی و آزمایشگاه 1 (سال دوم متوسطه) [سری کتاب های مرجع کنکور] عنوان کتابی است از سریر بلاغی که در 222 صفحه و توسط انتشارات ایران باستان در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از سریر بلاغی، کتاب 40 آزمون زیست شناسی و آزمایشگاه(ایران باستان) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.