فیزیک 1 (ویژه گروه نظری، فنی حرفه ای و کاردانش)[سری کتاب های تست مرجع کنکور]

گروه مولفان:
احمد نادعلی (نویسنده) | علی پهلوان (نویسنده)

ناشر:
ایران باستان

درباره کتاب:
فیزیک 1 (ویژه گروه نظری، فنی حرفه ای و کاردانش) [سری کتاب های تست مرجع کنکور] عنوان کتابی است از علی پهلوان که در 160 صفحه و توسط انتشارات ایران باستان در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی پهلوان، کتاب‌های فیزیک پیش دانشگاهی 1 و 2(ایران باستان)، فیزیک 3(ایران باستان)، 40 آزمون فیزیک(ایران باستان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.