فیزیک 2 (مشترک ریاضی و تجربی)[سری کتاب های پرسش های 4 گزینه ای]

گروه مولفان:
احمد نادعلی (نویسنده) | علی بگلو (ویراستار)

ناشر:
ایران باستان

درباره کتاب:
فیزیک 2 (مشترک ریاضی و تجربی) [سری کتاب های پرسش های 4 گزینه ای] عنوان کتابی است از احمد نادعلی که در 208 صفحه و توسط انتشارات ایران باستان در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد نادعلی، کتاب‌های فیزیک پایه 1 و 2 و 3 مشترک گروه تجربی و ریاضی(ایران باستان)، فیزیک (3) رشته ی ریاضی(ایران باستان)، فیزیک (3) رشته ی ریاضی(ایران باستان)، فیزیک (3) رشته ی تجربی(ایران باستان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.