فیزیک 3 (مشترک گروه تجربی و ریاضی)[سری کتاب های مرجع کنکور]

گروه مولفان:
علی بگلو (نویسنده) | علی پهلوان (نویسنده) | احمد نادعلی (نویسنده)

ناشر:
ایران باستان

درباره کتاب:
فیزیک 3 (مشترک گروه تجربی و ریاضی) [سری کتاب های مرجع کنکور] عنوان کتابی است از علی پهلوان که در 274 صفحه و توسط انتشارات ایران باستان در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی پهلوان، کتاب‌های فیزیک پیش دانشگاهی 1 و 2(ایران باستان)، فیزیک 1(ایران باستان)، 40 آزمون فیزیک(ایران باستان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.