فیزیک پیش دانشگاهی 1 و 2 (مشترک گروه تجربی و ریاضی)[سری کتاب های مرجع کنکور]

گروه مولفان:
علی بگلو (نویسنده) | احمد نادعلی (نویسنده) | علی پهلوان (ویراستار)

ناشر:
ایران باستان

درباره کتاب:
فیزیک پیش دانشگاهی 1 و 2 (مشترک گروه تجربی و ریاضی) [سری کتاب های مرجع کنکور] عنوان کتابی است از احمد نادعلی که توسط انتشارات ایران باستان در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فیزیک است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد نادعلی، کتاب‌های فیزیک پایه 1 و 2 و 3 مشترک گروه تجربی و ریاضی(ایران باستان)، فیزیک (3) رشته ی ریاضی(ایران باستان)، فیزیک (3) رشته ی ریاضی(ایران باستان)، فیزیک (3) رشته ی تجربی(ایران باستان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.