ریاضی دوم دبستان (کتاب کار)[مجموعه کتاب های واله/ 78]

گروه مولفان:
بابک بامداد (نویسنده) | علی واله (نویسنده)

ناشر:
واله

درباره کتاب:
ریاضی دوم دبستان (کتاب کار) [مجموعه کتاب های واله/78] عنوان کتابی است از بابک بامداد که در 120 صفحه و توسط انتشارات واله در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ریاضیات است. از بابک بامداد، کتاب‌های فارسی دوم دبستان(واله)، علوم تجربی دوم دبستان(واله)، ریاضی سوم دبستان(مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه)، ریاضی سوم دبستان(مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.