علوم تجربی (هشتم، دوره اول متوسطه)[مجموعه کمک آموزشی اسفندیار]

گروه مولفان:
مجتبی ولی پوری (نویسنده) | مهدی جمعگی (نویسنده)

ناشر:
اسفندیار

درباره کتاب:
علوم تجربی (هشتم، دوره اول متوسطه) [مجموعه کمک آموزشی اسفندیار] عنوان کتابی است از مجتبی ولی پوری که در 56 صفحه و توسط انتشارات اسفندیار در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب علوم است. از مجتبی ولی پوری، کتاب علوم تجربی اول متوسطه(اسفندیار) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.