روان شناسی سال سوم دبیرستان

گروه مولفان:
مریم نصراله زاده (نویسنده) | مریم رحمتی (نویسنده)

ناشر:
مزینانی

درباره کتاب:
روان شناسی سال سوم دبیرستان عنوان کتابی است از مریم رحمتی که در 82 صفحه و توسط انتشارات مزینانی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید