روش برداشت از آیات و روایات

گروه مولفان:
مرتضی محسنی کبیر (نویسنده) | محسن حسنی (نویسنده) | سعید شبقره (نویسنده)

ناشر:
شب قره

درباره کتاب:
روش برداشت از آیات و روایات عنوان کتابی است از سعید شبقره که توسط انتشارات شب قره در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قرآن است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سعید شبقره، کتاب‌های حل مسائل شیمی در کنکور(شب قره)، شیمی جامع و مفهومی(شب قره)، شیمی جامع و مفهومی(شب قره)، ریاضی 1(شب قره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.