المپیاد ریاضی مرحله ی اول

گروه مولفان:
پوریا بابوی (نویسنده) | محمد جعفری (نویسنده)

ناشر:
الگو

درباره کتاب:
المپیاد ریاضی مرحله ی اول عنوان کتابی است از محمد جعفری که توسط انتشارات الگو در سال 1395 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد جعفری، کتاب‌های فیزیک دانان بزرگ(اختران)، 11 آزمون برای داوطلبان مرحله دوم المپیاد ریاضی(خوشخوان)، کتاب مرجع بیولوژی کمپبل(خانه زیست شناسی)، تشریح کامل مسائل شیمی آلی پیشرفته(نوآور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
29,000 تومــان