فارسی 6 ام (ششم دبستان)[پرسش های چهارگزینه ای]

گروه مولفان:
کاظم غریبی (نویسنده) | زهرا پورکوثری (نویسنده) | عاطفه گزمه (ویراستار)

ناشر:
خیلی سبز

درباره کتاب:
فارسی 6 ام (ششم دبستان) [پرسش های چهارگزینه ای] عنوان کتابی است از کاظم غریبی که در 198 صفحه و توسط انتشارات خیلی سبز در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کاظم غریبی، کتاب‌های پرسش های چهارگزینه ای فارسی 9ام(خیلی سبز)، پرسش های چهارگزینه ای فارسی 5ام(خیلی سبز)، پرسش های چهارگزینه ای فارسی هشتم(خیلی سبز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.