فارسی 6 ام (ششم دبستان)[پرسش های چهارگزینه ای]

گروه مولفان:
کاظم غریبی (نویسنده) | زهرا پورکوثری (نویسنده) | عاطفه گزمه (ویراستار)

ناشر:
خیلی سبز

درباره کتاب:
فارسی 6 ام (ششم دبستان) [پرسش های چهارگزینه ای] عنوان کتابی است از کاظم غریبی که در 198 صفحه و توسط انتشارات خیلی سبز در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. از کاظم غریبی، کتاب‌های پرسش های چهارگزینه ای فارسی 9ام(خیلی سبز)، پرسش های چهارگزینه ای فارسی 5ام(خیلی سبز)، پرسش های چهارگزینه ای فارسی هشتم(خیلی سبز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.