ریاضی هشتم (پایه دوم دوره متوسطه اول)[مجموعه کتاب های کار و تمرین]

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
گل واژه

درباره کتاب:
ریاضی هشتم (پایه دوم دوره متوسطه اول) [مجموعه کتاب های کار و تمرین] عنوان کتابی است که در 146 صفحه و توسط انتشارات گل واژه در سال 1395 به چاپ رسیده است.
قیمت کتاب
16,500 تومــان