آمار و مدل سازی (رشته های ریاضی فیزیک، تجربی، انسانی)[مجموعه طبقه بندی شده]

گروه مولفان:
ایمان چینی فروشان (نویسنده) | معصومه گرائی (نویسنده)

ناشر:
کانون فرهنگی آموزش قلم چی

درباره کتاب:
آمار و مدل سازی (رشته های ریاضی فیزیک، تجربی، انسانی) [مجموعه طبقه بندی شده] عنوان کتابی است از ایمان چینی فروشان که در 168 صفحه و توسط انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ایمان چینی فروشان، کتاب‌های سوال های پرتکرار ریاضی 1 دهم تجربی و ریاضی(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، کتاب جامع تیزهوشان ششم دبستان(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، کتاب جامع تیزهوشان ششم دبستان(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، ریاضی ششم دبستان(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.