اشتباهات متداول چهارم دبیرستان رشته ی ریاضی [مجموعه کتاب های اشتباهات متداول]

گروه مولفان:
میثم حمزه لویی (نویسنده) | محبوبه مولوی (نویسنده)

ناشر:
کانون فرهنگی آموزش قلم چی

درباره کتاب:
اشتباهات متداول چهارم دبیرستان رشته ی ریاضی [مجموعه کتاب های اشتباهات متداول] عنوان کتابی است از میثم حمزه لویی که در 288 صفحه و توسط انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از میثم حمزه لویی، کتاب‌های کتاب کار ریاضی 1 دهم تجربی و ریاضی(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، سوال های پرتکرار ریاضی 1 دهم تجربی و ریاضی(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، امتحان های نهایی سوم ریاضی(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، مجموعه ی طبقه بندی شده ی مثلثات(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.