علوم ششم دبستان [مجموعه ی طبقه بندی شده ویژه ی استعدادهای درخشان مقطع دبستان]

مولف:
مهرداد میرزایی (نویسنده)

ناشر:
کانون فرهنگی آموزش قلم چی

درباره کتاب:
علوم ششم دبستان [مجموعه ی طبقه بندی شده ویژه ی استعدادهای درخشان مقطع دبستان] عنوان کتابی است از مهرداد میرزایی که در 128 صفحه و توسط انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب علوم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهرداد میرزایی، کتاب‌های کتاب کار علوم اول متوسطه ی اول(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، علوم تجربی(مرآت)، علوم اول پایه هفتم(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.