نیم سال اول پیش دانشگاهی تجربی [جمع بندی]

گروه مولفان:
میثم حمزه لویی (نویسنده) | زهرا السادات غیاثی (نویسنده)

ناشر:
کانون فرهنگی آموزش قلم چی

درباره کتاب:
نیم سال اول پیش دانشگاهی تجربی [جمع بندی] عنوان کتابی است از میثم حمزه لویی که توسط انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آموزش متوسطه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از میثم حمزه لویی، کتاب‌های کتاب کار ریاضی 1 دهم تجربی و ریاضی(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، سوال های پرتکرار ریاضی 1 دهم تجربی و ریاضی(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، امتحان های نهایی سوم ریاضی(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، مجموعه ی طبقه بندی شده ی مثلثات(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.