حسابان سوم ریاضی [سوال های پرتکرار]

گروه مولفان:
حسین حاجیلو (نویسنده) | حمید ستاری (نویسنده) | فرهاد وفایی (نویسنده) | فرهاد حامی (نویسنده)

ناشر:
کانون فرهنگی آموزش قلم چی

درباره کتاب:
حسابان سوم ریاضی [سوال های پرتکرار] عنوان کتابی است از فرهاد حامی که در 180 صفحه و توسط انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حسابان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فرهاد حامی، کتاب‌های کتاب کار ریاضی 1 دهم تجربی و ریاضی(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، سوال های پرتکرار ریاضی 1 دهم تجربی و ریاضی(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، دوسالانه ی ریاضی (2) دوم دبیرستان(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، مجموعه ی طبقه بندی شده ی مثلثات(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.