کتاب کار ریاضی ششم دبستان [مجموعه کتاب های کار ریاضی دان کوچک]

گروه مولفان:
حکیمه عابدیان (نویسنده) | معصومه فرهوش (نویسنده)

ناشر:
کانون فرهنگی آموزش قلم چی

درباره کتاب:
کتاب کار ریاضی ششم دبستان [مجموعه کتاب های کار ریاضی دان کوچک] عنوان کتابی است از حکیمه عابدیان که در 160 صفحه و توسط انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ریاضیات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حکیمه عابدیان، کتاب‌های کتاب کار هدیه های آسمان ششم دبستان(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، کتاب کار فارسی ششم دبستان(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.