کتاب کار ریاضی ششم دبستان [مجموعه کتاب های کار ریاضی دان کوچک]

گروه مولفان:
حکیمه عابدیان (نویسنده) | معصومه فرهوش (نویسنده)

ناشر:
کانون فرهنگی آموزش قلم چی

درباره کتاب:
کتاب کار ریاضی ششم دبستان [مجموعه کتاب های کار ریاضی دان کوچک] عنوان کتابی است از حکیمه عابدیان که در 160 صفحه و توسط انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ریاضیات است. از حکیمه عابدیان، کتاب‌های کتاب کار هدیه های آسمان ششم دبستان(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، کتاب کار فارسی ششم دبستان(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.