مجموعه دروس ششم دبستان [کتاب های مجموعه دروس مقطع دبستان]

گروه مولفان:
مسعود آذر (نویسنده) | محمد صفری بختیاری (نویسنده) | صدیقه خواجه حسینی (نویسنده)

ناشر:
کانون فرهنگی آموزش قلم چی

درباره کتاب:
مجموعه دروس ششم دبستان [کتاب های مجموعه دروس مقطع دبستان] عنوان کتابی است از مسعود آذر که توسط انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آموزش ابتدایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
16,000 تومــان