علوم تجربی پایه ی هفتم (دوره اول متوسطه)[کتاب کار]

مولف:
علیرضا صادقی (نویسنده)

ناشر:
بین المللی گاج

درباره کتاب:
علوم تجربی پایه ی هفتم (دوره اول متوسطه) [کتاب کار] عنوان کتابی است از علیرضا صادقی که در 196 صفحه و توسط انتشارات بین المللی گاج در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب علوم است. از علیرضا صادقی، کتاب‌های پرورش رفتار پایدار(علم)، نظام ارباب غایب در ایران(جامعه شناسان)، علوم تجربی پایه هشتم(بین المللی گاج)، علوم پایه ی نهم(بین المللی گاج)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.