علوم تجربی پایه ی هفتم (دوره اول متوسطه)[کتاب کار]

مولف:
علیرضا صادقی (نویسنده)

ناشر:
بین المللی گاج

درباره کتاب:
علوم تجربی پایه ی هفتم (دوره اول متوسطه) [کتاب کار] عنوان کتابی است از علیرضا صادقی که در 196 صفحه و توسط انتشارات بین المللی گاج در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب علوم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علیرضا صادقی، کتاب‌های پرورش رفتار پایدار(علم)، نظام ارباب غایب در ایران(جامعه شناسان)، علوم تجربی پایه هشتم(بین المللی گاج)، علوم پایه ی نهم(بین المللی گاج)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.