زبان فارسی 3 سال سوم دبیرستان [گنجینه ی نکات/3290]

مولف:
مهرداد حدادی (نویسنده)

ناشر:
انتشارات آموزشی لوح و قلم

درباره کتاب:
زبان فارسی 3 سال سوم دبیرستان [گنجینه ی نکات/3290] عنوان کتابی است از مهرداد حدادی که در 128 صفحه و توسط انتشارات انتشارات آموزشی لوح و قلم در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهرداد حدادی، کتاب‌های گنجینه نکات ادبیات فارسی اول تا سوم دبیرستان(انتشارات آموزشی لوح و قلم)، گنجینه نکات ادبیات فارسی اول تا سوم دبیرستان(انتشارات آموزشی لوح و قلم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.