زبان فارسی 3 سال سوم دبیرستان [گنجینه ی نکات/3290]

مولف:
مهرداد حدادی (نویسنده)

ناشر:
آموزشی لوح و قلم (وابسته به شرکت مهندسی مشاور لوح و قلم)

درباره کتاب:
زبان فارسی 3 سال سوم دبیرستان [گنجینه ی نکات/3290] عنوان کتابی است از مهرداد حدادی که در 128 صفحه و توسط انتشارات آموزشی لوح و قلم (وابسته به شرکت مهندسی مشاور لوح و قلم) در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. از مهرداد حدادی، کتاب گنجینه نکات ادبیات فارسی اول تا سوم دبیرستان(آموزشی لوح و قلم (وابسته به شرکت مهندسی مشاور لوح و قلم)) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.