4030 درک متن زبان انگلیسی (Reading & cloze)[مجموعه کتاب های لقمه]

مولف:
امید یعقوبی فرد (نویسنده)

ناشر:
مهر و ماه نو

درباره کتاب:
4030 درک متن زبان انگلیسی (Reading & cloze) [مجموعه کتاب های لقمه] عنوان کتابی است از امید یعقوبی فرد که در 318 صفحه و توسط انتشارات مهر و ماه نو در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امید یعقوبی فرد، کتاب‌های واژگان زبان کنکور(مهر و ماه نو)، انگلیسی دهم(بین المللی گاج)، واژگان تکمیلی زبان کنکور(مهر و ماه نو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.