زیست شناسی جامع کنکور

گروه مولفان:
حامد اختیاری (نویسنده) | مجید نیکزاد (نویسنده) | محمد حمیدی (نویسنده)

ناشر:
مهر و ماه نو

درباره کتاب:
زیست شناسی جامع کنکور عنوان کتابی است از حامد اختیاری که در 488 صفحه و توسط انتشارات مهر و ماه نو در سال 1395 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حامد اختیاری، کتاب‌های من یک چاق خوشحال هستم!(مهرسا)، مغز من در گذر زمان(مهرسا)، باشگاه مغز(مهرسا)، مغز من و رنگ آمیزی(مهرسا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
29,500 تومــان