فیزیک 1 پایه دهم (رشته تجربی)[کتاب کار]

گروه مولفان:
بهزاد نیک پور پیله رود (نویسنده) | ابراهیم دانشمند مهربانی (نویسنده)

ناشر:
مهر و ماه نو

درباره کتاب:
فیزیک 1 پایه دهم (رشته تجربی) [کتاب کار] عنوان کتابی است از ابراهیم دانشمند مهربانی که توسط انتشارات مهر و ماه نو در سال 1395 به چاپ رسیده است. از ابراهیم دانشمند مهربانی، کتاب امتحانوفن فیزیک 1(مهر و ماه نو) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,500 تومــان