شیمی 3 (مشترک ریاضی و تجربی)

گروه مولفان:
علی نوری زاده (نویسنده) | علیرضا اسماعیلی (ویراستار) | رضا صالحی (ویراستار) | علی محمد آل بویه (ویراستار)

ناشر:
ایران باستان

درباره کتاب:
شیمی 3 (مشترک ریاضی و تجربی) عنوان کتابی است از علی نوری زاده که در 316 صفحه و توسط انتشارات ایران باستان در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی نوری زاده، کتاب‌های شیمی پیش دانشگاهی(ایران باستان)، شیمی (3)(ایران باستان)، شیمی پیش دانشگاهی(ایران باستان)، اصول بیوشیمی هورمون و مسیرهای سیگنالینگ(خانه زیست شناسی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.