تاریخ ادبیات موضوعی [مجموعه کتاب های آس]

گروه مولفان:
امیرنجات شجاعی (نویسنده) | مهدی نظری (نویسنده)

ناشر:
بین المللی گاج

درباره کتاب:
تاریخ ادبیات موضوعی [مجموعه کتاب های آس] عنوان کتابی است از امیرنجات شجاعی که توسط انتشارات بین المللی گاج در سال 1395 به چاپ رسیده است. از امیرنجات شجاعی، کتاب‌های ادبیات فارسی(بین المللی گاج)، ادبیات موضوعی جامع(بین المللی گاج)، ادبیات میکرو(بین المللی گاج)، پاسخ های تشریحی ادبیات میکرو(بین المللی گاج)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان