اشتباهات متداول چهارم دبیرستان رشته ی تجربی [مجموعه کتاب های اشتباهات متداول]

گروه مولفان:
حمید راهواره (نویسنده) | محبوبه مولوی (نویسنده) | مهری رمضانی (ویراستار)

ناشر:
کانون فرهنگی آموزش قلم چی

درباره کتاب:
اشتباهات متداول چهارم دبیرستان رشته ی تجربی [مجموعه کتاب های اشتباهات متداول] عنوان کتابی است از حمید راهواره که در 296 صفحه و توسط انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حمید راهواره، کتاب‌های زیست شناسی تصویری(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، سوال های پرتکرار زیست شناسی (2) سوم تجربی(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.