اشتباهات متداول چهارم دبیرستان رشته ی تجربی [مجموعه کتاب های اشتباهات متداول]

گروه مولفان:
حمید راهواره (نویسنده) | محبوبه مولوی (نویسنده) | مهری رمضانی (ویراستار)

ناشر:
کانون فرهنگی آموزش قلم چی

درباره کتاب:
اشتباهات متداول چهارم دبیرستان رشته ی تجربی [مجموعه کتاب های اشتباهات متداول] عنوان کتابی است از حمید راهواره که در 296 صفحه و توسط انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از حمید راهواره، کتاب‌های زیست شناسی تصویری(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، سوال های پرتکرار زیست شناسی (2) سوم تجربی(کانون فرهنگی آموزش قلم چی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.