ریاضی پیش (چهارم تجربی)[شب امتحان]

مولف:
امیر زراندوز (نویسنده)

ناشر:
خیلی سبز

درباره کتاب:
ریاضی پیش (چهارم تجربی) [شب امتحان] عنوان کتابی است از امیر زراندوز که توسط انتشارات خیلی سبز در سال 1395 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امیر زراندوز، کتاب‌های ریاضی سوم انسانی(بین المللی گاج)، ریاضی و آمار 1 انسانی پایه دهم(خیلی سبز)، ریاضی پایه پیش دانشگاهی انسانی(بین المللی گاج)، ریاضی و آمار دهم(بین المللی گاج)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,000 تومــان