روانشناسی (سوم انسانی)[شب امتحان]

مولف:
امیر امجد محمدی (نویسنده)

ناشر:
خیلی سبز

درباره کتاب:
روانشناسی (سوم انسانی) [شب امتحان] عنوان کتابی است از امیر امجد محمدی که توسط انتشارات خیلی سبز در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روان شناسی است.