شیمی پیش دانشگاهی (به همراه پاسخ تشریحی)[مجموعه طبقه بندی شده]

مولف:
محمدحسین انوشه (نویسنده)

ناشر:
کانون فرهنگی آموزش قلم چی

درباره کتاب:
شیمی پیش دانشگاهی (به همراه پاسخ تشریحی) [مجموعه طبقه بندی شده] عنوان کتابی است از محمدحسین انوشه که در 304 صفحه و توسط انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدحسین انوشه، کتاب‌های اسیدها و بازها + PH و مسائل آن(مهر و ماه نو)، مسائل شیمی کنکور(مهر و ماه نو)، سی صد و شصت درجه ی شیمی 4(مهر و ماه نو)، استراتژی شیمی کنکور(مهر و ماه نو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.