آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه

گروه مولفان:
پیتر وست وود (نویسنده) | شاهرخ مکوند حسینی (مترجم) | فرح شیلاندری (مترجم)

ناشر:
رشد

درباره کتاب:
آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه عنوان کتابی است از پیتر وست وود با ترجمه‌ی شاهرخ مکوند حسینی که توسط انتشارات رشد در سال 1389 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Commonsense methods for children with special need: strategies for the regular classroom. موضوع اصلی این کتاب کودکان علیل است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پیتر وست وود، کتاب‌های آنچه معلمان در مورد روش های تدریس باید بدانند(پازینه)، روش ها و فنون تدریس(علم استادان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.