افسردگی

مولف:
امیر هوشنگ مهریار (نویسنده)

ناشر:
رشد

درباره کتاب:
افسردگی عنوان کتابی است از امیر هوشنگ مهریار که توسط انتشارات رشد در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب افسردگی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امیر هوشنگ مهریار، کتاب‌های ناکارآمدی جنسی(روان شناسی و هنر)، روان درمانی اختلال دوقطبی(نیوند)، وسواس و درمان شناختی-رفتاری آن(نیوند)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,100 تومــان
موضوعات کتاب
افسردگی