افسردگی

مولف:
امیر هوشنگ مهریار (نویسنده)

ناشر:
رشد

درباره کتاب:
افسردگی عنوان کتابی است از امیر هوشنگ مهریار که توسط انتشارات رشد در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب افسردگی است.
قیمت کتاب
2,100 تومــان
موضوعات کتاب
افسردگی